ANBI notering en aftrek van de belasting

Stichting Magic Care is sinds 2008 aangemerkt als goed doel door de Belastingdienst met een ANBI status onder RSIN nummer 81445033.

Dit betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting, als er sprake is van een periodieke gift van hetzelfde bedrag gedurende minimaal vijf jaar aan stichting Magic Care.
Op www.belastingdienst.nl vindt u hier meer uitleg over.

Formulier van belastingdienst (6 pagina's)
PDF Formulier van 6 pagina’s van de belastingdienst.


Hierbij is het voor uw belastingaangifte noodzakelijk dat u de periodieke gift vastlegt in een overeenkomst met Magic Care. Dat kan met dit formulierU kunt dit invullen en opsturen naar igor@magiccare.nl, dan krijgt u een ondertekend exemplaar terug.