Nieuwe samenwerkingen november 2021

Vanaf november 2021 gaan er maandelijks twee goochelaars naar het Maasstad ziekenhuis en het Brandwondencentrum om de kinderen die daar patiënt zijn meer op hun gemak te stellen met behulp van hun magie. Daarnaast is het de bedoeling is dat er volgend jaar pedagogisch medewerkers/ verpleegkundigen worden  opgeleid om kinderen met behulp van goochelen af te kunnen leiden.