Privacy beleid

Wij houden geen data bij van wie doneert.

PRIVACY VERKLARING STICHTING MAGIC CARE
Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Magic Care. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens 
die we in ons contact met u verkrijgen.


I. Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. 
Zij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens, en is op 25 mei 2018 ingegaan. 
De AVG schrijft voor dat een stichting uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van de aangesloten
leden en contacten te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. U heeft de Stichting Magic Care persoonsgegevens verstrekt 
omdat u lid, geïnteresseerde of donateur van deze stichting bent. Hiermee wordt u geacht voornoemde toestemming te
hebben gegeven. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren en die wij voor het realiseren van onze
doeleinden gebruiken:

1. Een digitaal ledenbestand 
Met daarin opgenomen alle vrijwilligers die bij de Stichting betrokken zijn: Voor- en achternaam; Adres; 
Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Artiestennaam. 

2. Een website (www.magiccare.nl) 
Met daarin opgenomen: Wetenswaardigheden; Informatie voor belangstellenden; (Jaar)verslagen met foto’s van belangrijke evenementen/projecten die zijn georganiseerd door de stichting; De samenstelling van het bestuur en de namen van de leden. 

3. Een Facebookpagina (www.facebook.com/StichtingMagicCare/)
Met daarop actuele informatie over belangrijke evenementen/projecten die zijn georganiseerd door de stichting; geïllustreerd
met foto’s, de personen die staan afgebeeld op deze foto’s hebben toestemming ter publicatie gegeven.

4. Een jaarverslag
Het jaarverslag van Stichting Magic Care geeft een overzicht van wat er in het betreffende jaar in de stichting is gebeurd. 
Het jaarverslag wordt onder de leden en de donateurs verspreid. Het jaarverslag is geïllustreerd met foto’s, de personen 
die staan afgebeeld op deze foto’s hebben toestemming ter publicatie gegeven.

II. BEPALINGEN AVG
Stichting Magic Care voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens):

Artikel 1: Verzamelde persoonsgegevens 
Stichting Magic Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Artikel 2: Minderjarigen 
Stichting Magic Care heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.
De enige informatie die met de projecteigenaren wordt uitgewisseld wordt, betreft de (contact)gegevens van de 
kinderen en jongeren die wij ondersteunen. Hier wordt op een integere manier mee omgegaan.

Artikel 3: Gegevens van websitebezoek 
Stichting Magic Care ontvangt geen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website.

Artikel 4: Gegevens inzien en aanpassen 

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage 
Wanneer het contact bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn.
Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. 
Artikel 6: Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Stichting Magic Care verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De enige uitzondering hierop is als dit gaat
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Artikel 7: Telefoongesprekken 
Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard. Eventueel ingesproken berichten (via een antwoordapparaat)
worden binnen 14 dagen door ons verwijderd. 

Artikel 8: Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. 

– Versie 25 juni 2018 –

Voor donaties geld:

De e-mail is alleen verplicht bij herhaald doneren. Alle verdere informatie is vrijwillig. De informatie wordt verwerkt via de Doneren-via-Mollie plug-in voor WordPress.


Wilt u geregistreerd worden als donateur (en regelmatig doneren of benaderd worden om te doneren), neemt u dan contact op met Stichting Magic Care

Wim van Dokkum 
Nijenheim 11-17, 3704 AC Zeist.
Telefoon: 030 699 28 60. 
E-mail: wim@magiccare.nl
IBAN: NL29 INGB 00