Villa Pardoes (2019)

Het is altijd een zeer aparte ervaring te zien hoe de vaak ernstig zieke kinderen toch hun geleerde goocheltruc aan de ouders durven te laten zien. En de reactie van de ouders is vaak een kippenvelmoment.

Beer van Muiswinkel bij Villa Pardoes